parça-tikə

parça-tikə
sif. Parça, qırıq, qalıq, xırda hissə. Parça-tikə çörək. // İs. mənasında. Parça-tikədən qurama tikmək.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • parça — 1. is. 1. Parçalanmış, sındırılmış, qırılmış, cırılmış şeyin kiçik tikəsi, qırığı, hissəsi. Kağız parçası. Odun parçası. – Buruqların dörd tərəfində dəmir və taxta parçaları gözə dəyirdi. M. İ.. Dəstə sürüşkən daş və qaya parçalarının üzəri ilə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tikə-tikə — z. Parça parça, doğramdoğram, tikə parça. Kağızı tikə tikə etmək. – <Pəri Cadu:> İtil gözümün qabağından. Bir də səni görsəm, tikə tikə elərəm. Ə. H.. <Sultan bəy:> Öldürəcəyəm! Bu papaq mənə haram olsun ki, bir də arşınmalçı adı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tikə-parça — bax tikə tikə. Tikəparça eləmək – tikə tikə eləmək, əzib tökmək. Küçələrdə ildırım kimi çaxıyan avtomobillər axır vaxtlarda başlayıblar uşaqları əzib tikə parça eləməyə. C. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tikə — is. 1. Böyük bir şeydən sınmış, qopmuş, ayrılmış və ya kəsilmiş kiçik hissə, parça, qırıq. <Rövşən> salam əleykəssalamdan sonra daşın bir balaca tikəsini ustaya verib dedi. . «Koroğlu». // Yeyilən şeyin bir hissəsi. Pendir tikəsi. –… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tik — <holl. tyk, ing. tick> Döşəküzü, çexol və s. tikmək üçün işlədilən miləmil qalın parça …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • para — 1. is. <fars. parə> 1. Bir parça, bir tikə, yarım, yaxud bütöv bir şeyin yarısı. // Parça, tikə. Xəlilin anası çiyninə heybə salıb, içinə para çörək qoydu, atasına qoşub, məktəbə yola saldı. Ə. H.. <Əlikram> kəsdiyi almanın parasını… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şanə-şanə — z. klas. Parça parça, tikətikə, deşik deşik. Şanə şanə olmaq klas. – parça parça olmaq, tikə tikə olmaq, dəlikdəlik olmaq, şanələnmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çilik-çilik — z. Parça parça, tikə tikə. Çilik çilik eləmək (doğramaq) – tikətikə etmək (doğramaq). <Fatma xanım:> Çox artıq danışarsan, durub, hamısını çilik çilik eylərəm. N. V.. Çilik çilik olmaq – tikə tikə olmaq, sınıq sınıq olmaq. Bir də xanın… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • rizə — is. <fars.> Tikə, kiçik parça, qırıntı. rizə rizə sif. və zərf Parça parça, tikətikə. Rizə rizə etmək. – <Şah:> Səni rizə rizə elətdirərəm. C. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • parə-parə — f. parça parça, tikə tikə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”